Version courte de la documentation de Marc Hammer de l’édition 2017 de Regatta.lu:

 

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/218913768" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><a href="https://vimeo.com/218913768">Lët'z go sailing</a> from <a href="https://vimeo.com/user16109838">Marc Hammer</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Version longue de la documentation de Marc Hammer de l’édition 2017 de Regatta.lu:

 

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/219829510" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><a href="https://vimeo.com/219829510">Lët'z go sailing ( long version)</a> from <a href="https://vimeo.com/user16109838">Marc Hammer</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>